Останете си вкъщи - актуална информация от kbrod.net
icon-internet-big

За нас

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

Фирма КБРОД.НЕТ ООД е създадена, през март 1999г. Първоначалната ни дейност е свързана с откриването и функционирането на Интернет клубове.

През 2001 г. започнахме изграждането на кабелна и безжична мрежа за осигуряване на Интернет достъп. За кратко време беше кабелизирана територията на град Костинброд, а посредством безжични връзки бяха обхванати и близките селища. През януари 2010г. бе открит и новия офис на КБРОД.НЕТ в село Петърч.

На 23.04.2005 г. бе завършено изграждането на основното информационно трасе Сoфия-Костинброд  с професионално релейно оборудване на фирмата Nera, даваща възможност за пренос на глас и данни със скорост 155 Mbits/s. Последва  подмяната на основните кабелни трасета с оптични кабели позволяващи безаварийна работа и бърз пренос на данни.

През следващите години бе извършено неколкократно увеличава на капацитета на трасето и през 2008г. постигнахме 1200 Mbits/s. От 10.12.2010г. е изградена и функционира наземна оптична връзка с БТК, а през следващата – 2011г., благодарение на монтираното оборудване в колокационния център “Телепойнт” осъществихме множество директни връзки с други Интернет доставчици. КБРОД.НЕТ ООД участва и в множество съвместни проекти с национални доставчици като, Спектър Нет АД, НЕТ ИС САТ, Ай Ти Ди Нетуърк, Еволинк и др.

Компютърния ни сервиз започна работа в началото на 2009г. Сервизната дейност  на КБРОД.НЕТ включва хардуерна и софтуерна поддръжка.

Част от дейността ни е и продажба на компютри и компютърно оборудване. Осъществили сме проекти за цялостно компютърно оборудване на корпоративни офиси, както и многобройни продажби на компютърни конфигурации за части клиенти. Фирмата ни е реализирала множество проекти по изграждане на LAN мрежи за офиси, организации и частни лица в населените места на община Костинброд и гр. София.

На нас се довериха: Община Костинброд, Районна прокуратура и Бюро по труда-град Костинброд, Дирекция “Социално подпомагане”, Завод “Нива”, печатница “Мултипринт”, „Газтрейд“ АД, “Булинс” АД, ОДЗ „Пролет”, СОУ Д-р Петър Берон, Първо основно училище, Второ основно училище, училище „Отец Паисий” с. Петърч, ОДЗ „Виолина” с. Петърч, фирмите “Алба-Симеонов”, „Унипак” и „Нортоп“ в с.Петърч, Читалище „Нов живот”-с.Петърч, Кметство – с. Петърч. Нашите услуги предпочетоха и множество частни лица.