Останете си вкъщи - актуална информация от kbrod.net
icon-access-big

Проблеми с достъпа до интернет

Техническа поддръжка телефон 089 843 6414

Екипите ни за поддръжка работят от петък до събота
от 7.00 до 22.00 часа в неделя от 10.00 до 20.00 часа.

Преди да се обадите за да съобщите за проблем с достъпа
до Интернет изпълнете тези 3 прости стъпки:

  1. Ако сте с рутер – извадете захранването на рутера от контакта и
    изчакайте ТРИ минути. Изключете компютъра изчакайте ТРИ минути.
    След което включете рутера и компютъра.
  2. Ако сте с компютър – изключете компютъра, изчакайте ТРИ минути,
    след което го включете отново.
  3. Проверете дали кабела за Интенет достъп е включен на мястото му.

 

Обадете се веднага щом сте сигурни, че имате проблем с Интернет достъпа.

Ако виждате три цифреното число за грешка го кажете на оператора.