Останете си вкъщи - актуална информация от kbrod.net
icon-tv-big

Телевизия

  • TimeShift превъртане назад във времето, пауза на живо предаване, както и архив на отминали предавания;
  • Определени канали могат да бъдат защитени със съответен код за достъп.
  • Автоматично напомняне или превключване  към предаването на определен канал при предварително задаване от зрителя чрез избор от EPG.
  • Подробна програма на всеки ТВ-канал за седмица напред;
  • USB порт ви дава възможност да включите външна памет.

Цени на пакети цифрова телевизия

Наименование на пакета

Цена

Включени канали

Пакет “STANDARD”
160+ SD канала
40+ HD канала

14 лв.

Виж
списък на
каналите »

Пакет “DIEMA EXTRA”
Diema Sport HD
Diema Sport 2 HD
Diema Sport 3 HD
Trace Sport Stars

12 лв.

Пакет “PREMIUM”

Standard + Diema Extra

24 лв.

* Цените са с ДДС и са за един месец и таксите са дължими до 10-то число на текущия месец.

 —

1.4. Услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) се предоставя при следните условия и параметри:

1.4.1. За услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) е необходимо използването на декодиращо устройство – Set Top Box (STB) приемник, съвместим със STALKER портал. Потребителят може да ползва крайно електронно съобщително устройство, предоставено от КБРОД.НЕТ или от трети лица, в т.ч. собствено устройство, при условията на и което отговаря на изискванията на т. 10 и т. 11 от Общите условия. Всички приложими към Потребителя такси във връзка с устройството се посочват в индивидуалния договор или приложения към него или в Констативния протокол.

1.4.1.1. Услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) се ползва посредством само едно крайно електронно съобщително устройство (телевизор), съответно само един Set Top Box (STB) приемник (основен приемник), освен при наличието на промоционални условия, които предоставят възможност за използване на повече от един приемник. КБРОД.НЕТ предоставя основния приемник без допълнително заплащане и без допълнителна месечна такса при условията на т. 11 от Общите условия.

1.4.1.2. За ползване на услугата на повече от един телевизор е необходимо ползването на съответен брой Set Top Box (STB) приемници.

1.4.2. За ползване на услугата на повече от един телевизор се заплаща допълнително месечна абонаментна такса за всеки допълнителен приемник след основния. Месечната абонаментна такса за допълнителен приемник и броя телевизори се посочва в индивидуалния договор. Общият брой на допълнителните приемници е не повече от 3 (три) за едно домакинство, които могат да се монтират на не повече от 20 метра от основния приемник. Изключения от това могат да се предвидят в индивидуалния договор.

1.4.3. Чрез услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) се предоставя достъп до телевизионни програми със стандартна резолюция (SD) и/или висока разделителна способност (HD). Броят и видът на програмите (SD и/или HD) се посочва в приложение към индивидуалния договор.

1.4.4. Останалите параметри за качество на услугата са посочени в Общите условия.

1.4.5. Ако има други условия, същите се посочват в индивидуалните договори.