Два безплатни приемника за цифрова телевизия

Документи

  1. Общи условия – свалете
  2. Ценова листа – свалете
  3. Политика за поверителност – свалете
  4. Параметри качество, 2016 г. – свалете
  5. Параметри качество, 2017 г. - свалете
  6. Параметри качество, 2018 г. - свалете
  7. Гарантиране на отворен достъп до интернет – свалете
  8. Решаване на спорове – свалете