Останете си вкъщи - актуална информация от kbrod.net
icon-tv-net-big

NET+TV

Достъпът до Интернет и телевизия в комбинираните пакети се доставя по оптичен кабел до дома на потребителя. Цената за включване е в зависимост от договора.

1.5. Комбинирани пакети с предоставяне на услугите „Достъп до интернет“ чрез хибридна (оптично-медна) кабелна мрежа (LAN)/ оптична (FTTH) мрежа и „Интерактивна цифрова телевизия“:

Пакет “Интернет + ТВ Standard”

Пакет

КРАЙНА ЦЕНА

Интернет 30 Mbps + ТВ “Standard”

32.00 лв.

Интернет 60 Mbps + ТВ “Standard”

37.00 лв.

Пакет “Интернет + ТВ Premium”

Пакет

КРАЙНА ЦЕНА

Интернет 15 Mbps + ТВ “Premium”

32.00 лв.

Интернет 30 Mbps + ТВ “Premium”

38.00 лв.

Интернет 60 Mbps + ТВ “Premium”

42.00 лв.

Интернет 100 Mbps + ТВ “Premium”

47.00 лв.

* Цените са с ДДС и са за един месец и таксите са дължими до 10-то число на текущия месец.

2. Цена за първоначално активиране на услуга – до 15 лв. с ДДС. Окончателната цена се определя между страните преди сключването на индивидуалния договор и се описва в него или приложение към него. Информация може да бъде получена на телефоните за контакт на дружеството.

3. Повторно активиране на услугата е безплатно. Монтаж и конфигуриране на крайно електронно съобщително устройство в обхвата на действие на договора е безплатно.

4. Месечна абонаментна цена за ползване на услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) на допълнителен приемник (крайно електронно съобщително устройство) е 3 лв. с ДДС.

5. Цени за крайни електронни съобщителни устройства (за случаите, в които Потребителят желае да закупи съответното устройство): 

Вид и модел на устройството (STB/комутатор)

Услуга

Цена
(в лв. с ДДС)

STB TH-100

IPTV

106.00 лв.

STB IMAG-233

IPTV

137.00 лв.

Комутатор – TP Link

Интернет достъп

35.00 лв.

5.1. Техническите спецификации на устройствата, които могат да се ползват са публикувани на следния адрес: http://www.kbrod.net/интерфейс/