Два безплатни приемника за цифрова телевизия
icon-tv-net-big

NET+TV

Достъпът до Интернет и телевизия в комбинираните пакети се доставя по оптичен кабел до дома на потребителя. Цената за включване е в зависимост от договора.

Пакет “Интернет + ТВ Standard”

Пакет

КРАЙНА ЦЕНА

Интернет 15 Mbps + ТВ “Standard”

24.00 лв.

Интернет 30 Mbps + ТВ “Standard”

29.00 лв.

Интернет 50 Mbps + ТВ “Standard”

34.00 лв.

Пакет “Интернет + ТВ Premium”

Пакет

КРАЙНА ЦЕНА

Интернет 15 Mbps + ТВ “Premium”

29.00 лв.

Интернет 30 Mbps + ТВ “Premium”

35.00 лв.

Интернет 50 Mbps + ТВ “Premium”

39.00 лв.

Интернет 100 Mbps + ТВ “Premium”

44.00 лв.