Останете си вкъщи - актуална информация от kbrod.net
icon-payment-big

Къде да платите?

Къде да платите?

гр. Костинброд, ул. “Георги Сава Раковски” №4

тел.: 0898 436 414

 

С. Петърч, сграда Наркооп

тел.: 0894 499 414

 

Месечната вноска се плаща до 10 число на текущия месец.

На закъснелите се напомня с SMS за забавеното плащане. При неплащане и след изтичане на месеца неплатилите абонати се изключват. Сумата за ползвания, но неплатен месец са дължими.

Ако сте били изключени можете да се включите повторно като заплатите старите си задължения.

За по-атрактивни схеми на плащане може да се възползвате от текущите или постоянни промоции.

Ако решите да не ползвате Интернет за определено време (минимум 1 месец), може да предупредите или по телефона, или в офиса и няма да дължите неустойки за периода, който сте заявили (изключение правят клиентите които са с обвързващи промоционални договори).