Два безплатни приемника за цифрова телевизия
icon-internet-big

Цени и скорости

Цени и скорости

Скоростта на достъпа до Интернет зависи от месечният тарифен план, който сте избрали и съответно неговата цена. По желание на клиента тарифния план може да бъде променян.

Цени и скорости на оптичен Интернет

Оптичен 50

25 лв.

50 Mbps

1/1

Оптичен 100

35 лв.

100 Mbps

1/1

* Цените са без ДДС за един месец и таксите са дължими до 10-то число на текущия месец.

Цени и скорости на Интернет през хибридна (оптично-медна) мрежа.

Интернет 15

15 лв.

15 Mbps

1/1

Интернет 30

20 лв.

30 Mbps

1/1

Интернет 60

25 лв.

60 Mbps

1/1

Интернет 100

35 лв.

100 Mbps

1/1

* Цените са без ДДС за един месец и таксите са дължими до 10-то число на текущия месец.

Важно е да знаете:

Таксите за Интернет се заплащат до 10-то число на текущия месец.

Интернет достъпът се спира на 25-о число от месеца
и таксата за месеца остава дължима.

Ако желаете прекъсване на Интернет достъпа за определен период,
трябва да го заявите не по-малко от 10 дни предварително.

Пример:

Ако днес е 01.01.2018 г. дължима такса за месец януари 
трябва да се плати до 10.01.2018 г.

Ако не сте платили на 22.01.2018 г., ще получите напомнящ SMS
(получаването на подсещащ SMS е след съгласие от клиента
и при наличие техническа възможност).

Ако не сте платили на 25.01.2018 г., Интернет достъпът се спира
и таксата за месец януари остава дължима.