Два безплатни приемника за цифрова телевизия
icon-internet-big

Цени и скорости

Цени и скорости

Скоростта на достъпа до Интернет зависи от месечният тарифен план, който сте избрали и съответно неговата цена. По желание на клиента тарифния план може да бъде променян.

Цени и скорости на оптичен Интернет

Оптичен 50

25 лв.

50 Mbps

1/1

Оптичен 100

35 лв.

100 Mbps

1/1

* Цените са без ДДС за един месец и таксите са дължими до 10-то число на текущия месец.

Цени и скорости на Интернет през хибридна (оптично-медна) мрежа.

Интернет 15

15 лв.

15 Mbps

1/1

Интернет 30

20 лв.

30 Mbps

1/1

Интернет 60

25 лв.

60 Mbps

1/1

Интернет 100

35 лв.

100 Mbps

1/1

* Цените са без ДДС за един месец и таксите са дължими до 10-то число на текущия месец.

Важно е да знаете:

Таксите за Интернет се заплащат до 10-то число на текущия месец.
Интернет достъпът се спира на 1-во число от другия месец и таксата за месеца
остава дължима. Ако желаете прекъсване на Интернет достъпа за определен период,
трябва да го заявите не по-малко от 10 дни предварително.

Пример:

Ако днес е 01.01.2014 г. дължима такса за месец януари
трябва да се плати до 10.01.2014 г.
Ако не сте платили на 25.01.2014 г., ще получите напомнящ SMS.
Ако не сте платили на 01.02.2014 г., Интернет достъпът се спира и таксата
за месец януари остава дължима.